Herní plány

Nový Herní plán loterií SAZKA byl schválen Ministerstvem financí dne 2. 7. 2018.
Tento nový Herní plán loterií SAZKA přináší následující změny:

1. Číselnou loterii KENO, která rozšíří portfolio číselných loterií provozovaných SAZKA a.s. jak prostřednictvím prodejních míst, tak i prostřednictvím internetu.
2. Nové okamžité loterie prodávané prostřednictvím prodejních míst. 
Herní plán byl rozšířen o následující okamžité loterie:

- ADVENTNÍ KALENDÁŘ 180 - 2. emise
- VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 179-4. emise
- VÁNOČNÍ ZLATÁ RYBKA 181
- ZLATÁ ŠUPINA 182
- ZLATÝ ROK 2019-183,
- MAGICKÁ 13 178-3. emise
- ZLATÁ RYBKA 184 - 2. emise,
- SUPER ZLATÁ RYBKA 185 - 2. emise


3. Nové internetové okamžité loterie prodávané prostřednictvím internetu.
Herní plán byl rozšířen o následující internetové okamžité loterie:

- SUPER RENTIÉR 717
- Nebeské výhry 360
- Zlatá éra 619
- Zlatá muška 776
- Ztracený poklad 386


4. Dále došlo v Obecné části Herního plánu loterií SAZKA k několika úpravám, jejichž stručný popis je uveden níže. Úplné znění změnových ustanovení naleznete v Herním plánu loterií SAZKA. 
§ 6 odst. 1 – rozšíření způsobilosti účastníků k uzavření sázek o limitaci nastavení sebeomezujících opatření, 
§ 7 odst. 15 – zavedení povinnosti účastníka požádat, v případě změny, o aktualizaci jeho identifikačních a kontaktních údajů, 
§ 7 odst. 16 –     účastník odesláním registračního formuláře potvrzuje, že se seznámil s herním plánem a Všeobecnými podmínkami,
§ 7 odst. 17 – provozovatel neodpovídá za správnost dokumentů zaslaných účastníkem, oprávnění odmítnout dokumenty v případě pochybností,
§ 8 odst. 3 – účastník je oprávněn mít u provozovatele pouze jeden Můj účet,
§ 8 odst. 4 – provozovatel je zproštěn odpovědnosti za zneužití uživatelských údajů způsobeného účastníkem,
§ 8 odst. 6 – zákaz využívat peněžní prostředky na Mém účtu jinak, než k úhradě sázky.
§ 9 odst. 2 písm. a) - povinnost účastníka předložit při vkladu peněžních prostředků na Můj účet v hotovosti platný průkaz totožnosti,
§ 10 odst. 2 písm. a) - povinnost účastníka předložit při výběru peněžních prostředků z Mého účtu v hotovosti platný průkaz totožnosti,
§ 11 odst. 1 – úprava důvodů pro zrušení Mého účtu ze strany provozovatele,
§ 20 odst. 7 – náklady na reklamaci nese každá ze stran ze svého,
§ 21 odst. 6 – v případech neupravených herním plánem jsou rozhodující obecně závazné právní předpisy a rozhodnutí provozovatele,
§ 21 odst. 7 – neznalost herního plánu nečiní sázku neplatnou.

Tento nový Herní plán loterií SAZKA nabývá účinnosti dne 16. 7. 2018 a je k dispozici zde.
 

Loterie

 

Losy - herní plány ukončených emisí

Hodně štěstí
Přání
Vánoční přání
Adventní kalendář
Štědré Vánoce
Milionové překvapení
 

Kurzové sázky

 

Technické hry SAZKA

BEZPEČNOST A REGULACE JSOU PRO NÁS ZÁSADNÍ

Hlavním předmětem naší činnosti je provozování okamžitých a číselných loterií, sportovních a kurzových sázek a jiných her v souladu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění a v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách v platném znění. SAZKA a. s. je řádným členem největších a nejvýznamnějších mezinárodních loterních organizací – European Lotteries (EL) a World Lottery Association (WLA).

V roce 2015 se stal generální ředitel Sazky Robert Chvátal viceprezidentem European Lotteries. Jsme držiteli mezinárodní certifikace. Certifikát ISO/IEC 27001:2013 dokládá implementaci Systému řízení informační bezpečnosti (ISMS) dle mezinárodního standardu a jeho trvalý rozvoj.

Jeho získání bylo nutné pro udělení certifikátu WLA-SCS, kterým Světová loterní asociace (WLA) potvrdila, že Sazka beze zbytku dodržuje zásady a bezpečnostní požadavky loterního průmyslu. Dokazujeme tak, že patříme i v bezpečnostních standardech mezi světovou špičku. Naši zákazníci mají jistotu, že máme citlivou oblast bezpečnosti dat plně pod kontrolou.
 
Povolení k provozování hazardní hry Sazce vydalo:
Ministerstvo financí
Letenská 15,
118 10 Praha 1 - Malá Strana
Tel.: 257 041 111
Fax.: 257042360
Číslo základního povolení pro provozování internetových číselných loterií a internetových okamžitých loterií: MF-35535/2016/34
Číslo povolení pro provozování internetových kurzových sázek: MF-6501/2017/3402
 

Zákonný rámec

Jako provozovatel hazardních her se řídíme zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který je účinný od 1. 1. 2017. Do 31. 12. 2016 byl platný a účinný zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.
Zákony ke stažení (538 kB)
Logo Sazka - Bude to jen chvilinka
Pokud právě nejste přihlášeni na Facebooku nebo vám ještě nebylo 18 let, fanouškovská stránka se bohužel nezobrazí.

Děkujeme za pochopení.
Zpět Pokračovat